Krasnystaw, dnia 12.04.2024 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.2.2024

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 18 kwietnia 2024 r. na godz. 10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad LVII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie LVII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Niemienice gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Czarnoziem gm. Krasnystaw,
  4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw w obrębach geodezyjnych Siennica Nadolna, Małochwiej Duży, Małochwiej Mały, Niemienice, Zastawie Kolonia, Łany, Zakręcie Kolonia.
 8. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 9. Zamknięcie LVII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Golec

Projekty Uchwał :

 1. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na rok 2024,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Niemienice gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Czarnoziem gm. Krasnystaw,
 4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw

Data opublikowania: 12:42, 12 kwietnia 2024

Tagi:

Kategorie: Aktualności