O 623 tysiące złotych zwiększą się inwestycje w sieć wodociągową i kanalizacyjną realizowane na terenie Gminy Krasnystaw przez GPGK sp. z o.o. z siedzibą w Zakręciu. To efekt Aneksu podpisanego z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obecnie wartość inwestycji w latach 2022-2024 w sieć wodno- kanalizacyjną na terenie Gminy sięgną 7.003.466,00 zł z czego 1.024.500 zł to wydatki z budżetu Gminy, a pozostała część, czyli blisko 6 milionów złotych to wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej.

Celem wszystkich inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców oraz poprawa jakości wody i świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dzięki dodatkowym środkom przyznanym przez Zarząd Województwa oraz wykorzystaniu oszczędności po przetargowych, możliwe będzie sfinansowanie remontu sieci wodociągowej w m. Krupiec oraz wybudowanie nowoczesnej stacji uzdatniania wody w Latyczowie. Inwestycje te uzupełnią realizowane już zadania w postaci modernizacji ujęć wody w Stężycy Łęczyńskiej i Niemienicach, połączeniu sieci wodociągowych w Latyczowie i Widniówce, budowie sieci kanalizacyjnej na Krupcu oraz modernizacji oczyszczalni ścieków dla przedszkola w Stężycy Kolonia.

Oprócz powyższych inwestycji zrealizowano m.in. rozbudowę sieci wodociągowej w m. Białka, budowę oczyszczali ścieków i sieci kanalizacyjnej w m. Krupiec. W trakcie realizacji pozostaje budowa sieci łączącej sieci wodociągowe w Krupcu, Krupem i Ostrowie Krupskim. Ponadto w trakcie przygotowania pozostaje modernizacja ujęcia wody wraz z modernizacją sieci w Widniówce oraz modernizacja sieci w m. Kolonia Jaślików. W najbliższych 2 latach planuje się rozpoczęcie modernizacji ujęć w Krupcu i Ostrowie Krupskim, remont sieci w m. Krynica, Józefów, Bzite i Czarnoziem, a także modernizacja sieci w m. Zakręcie i połączenie sieci wodociągowych pomiędzy miejscowościami Niemienice i Jaślików połączone z modernizacją sieci w Niemienicach- Kolonia.

Działanie objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Data opublikowania: 09:30, 26 marca 2024

Kategorie: AktualnościWiadomości