Przebudowa kolejnego odcinka drogi w Siennicy Nadolnej jest pewna. Gmina Krasnystaw właśnie podpisała umowę z firmą, która zrealizuje to zadanie, a prawie wszystkie koszty samorząd sfinansuje dotacją z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych “Polski Ład”.

Do przetargu na wykonanie robót przystąpiło sześć firm. – Wybraliśmy ofertę, która nieznacznie przekracza 2 miliony złotych, czyli jest o ponad 340 tysięcy niższa od wartości kosztorysowej. Będzie to kolejny odcinek drogi w Siennicy Nadolnej, który poprawimy korzystając ze środków “Polskiego Ładu”. Wcześniej przebudowaliśmy fragment o długości ponad 1700 metrów, a teraz kolejne 1600 metrów – zapowiada wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

Firma, która wygrała obecny przetarg, ma m.in. wyfrezować istniejąca jezdnię, wzmocnić siatką i położyć dwie warstwy asfaltu, a także wykonać zjazdy, utwardzone pobocza i oznakowanie.

Cała inwestycja w formule “zaprojektuj i wybuduj” ma być zrealizowana do 2 grudnia tego roku.

Dotacja z “Polskiego Ładu” zostanie wykorzystana na pokrycie 95 procent kosztów. Resztę wyłoży samorząd.

Z tej samej edycji rządowego programu Gmina Krasnystaw ma przyznane środki na rozbudowę sieci wodociągowej oraz termomodernizację urzędu gminy i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym. W każdym z tych przypadków samorząd gromadzi dokumentację, potrzebną do ogłoszenia przetargów na wykonanie robót.

Data opublikowania: 12:20, 15 marca 2024

Kategorie: Aktualności