pl    ua

Informujemy, że do potwierdzenia legalności pobytu na terenie naszego kraju wystarczy paszport lub inny dokument potwierdzający przekroczenie granicy po wybuchu wojny tj. od 24 lutego 2022 r.

Jest to podstawa do korzystania ze świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy.

Nie ma zatem potrzeby zgłaszania się do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

    

Data opublikowania: 13:57, 3 marca 2022

Kategorie: Pomoc Ukrainie