ukraina m

Wszystkie osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy (po uzgodnieniu z gminą lub powiatem) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w gospodarstwach agroturystycznych proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy Krasnystaw (parter, pokój Nr 14) załączonego kwestionariusza osobowego uchodźcy.

Natomiast osoby prywatne, które nie prowadzą ww. działalności, a przyjęły uchodźców w swoich domach na dłuższy pobyt proszone są również o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Krasnystaw (parter, pok. Nr 14). Istnieje możliwość ich wsparcia poprzez przekazanie pomocy rzeczowej (żywność, środki czystości i higieny osobistej). 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Data opublikowania: 09:19, 4 marca 2022

Kategorie: Pomoc Ukrainie