Rejestracja i nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy rozpocznie się w środę (16 marca br.), w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw przy ul. Konopnickiej 4.

 

Aby otrzymać numer PESEL trzeba będzie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 1 celem załatwienia sprawy. By otrzymać PESEL należy złożyć wniosek w formie papierowej, dostarczyć fotografię oraz przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość. W imieniu dzieci wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Podczas składania wniosku pobierane będą odciski palców, za wyjątkiem dzieci do 12. roku życia oraz osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. W toku rejestracji danych oraz pobrania wizerunku i odcisków palców będą rejestrowane dodatkowe dane, takie jak data wjazdu do Polski.

Data opublikowania: 13:55, 16 marca 2022

Kategorie: Pomoc Ukrainie