Wyjątkowy charakter miały tegoroczne obchody Dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym w gminie Krasnystaw.

Uroczystość, która odbyła się w 175. rocznicę śmierci narodowego wieszcza, była połączona z rozstrzygnięciem ogólnopolskiego konkursu z udziałem innych placówek w kraju, noszących jego imię, a całość wpisuje się w obchodzony w tym roku jubileusz 160-lecia szkoły w Małochwieju Dużym.

W całej Polsce jest 35 szkół podstawowych imienia Juliusza Słowackiego, w tym tylko 2 na Lubelszczyźnie. Ich przedstawicieli jubilaci z Małochwieja Dużego zaprosili do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Recytatorskim „Juliusz Słowacki i jego twórczość” pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Z zaproszenia skorzystali uczniowie 14 szkół m.in. ze Śląska, Małopolski, Mazowsza i Wielkopolski. Na konkurs wpłynęło 40 prac. Uczniowie klas IV – VI zgłosili 22 propozycje plastyczne, a ich starsi koledzy z klas VII – VIII nagrali 18 występów z recytacjami.

Prace plastyczne oceniły Teresa Stasiak, Krystyna Mojska i Magdalena Wróbel z Krasnostawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Paleta”. Z kolei w jury konkursu recytatorskiego zasiedli aktorzy Maria Mamona i Jerzy Rogalski oraz prezes Fundacji Instytut Juliusza Słowackiego w Gdańsku Elżbieta Panojata-Nawrocka.

W części plastycznej jurorki najwyżej oceniły propozycje, zgłoszone przez Annę Nowicką z SP 267 w Warszawie, Antoninę Łysy z SP 6 w Sosnowcu i Ninę Rendzner z SP 267 w Warszawie. Kolejnych 9 autorów zasłużyło na wyróżnienia.

Laureatami w kategorii recytatorskiej zostali kolejno – Krzysztof Baron z SP 10 w Gliwicach, Faustyna Wolak z SP 267 w Warszawie i jedyna reprezentantka gospodarzy Natalia Barańska z SP w Małochwieju Dużym. Na listę wyróżnionych jurorzy wpisali 7 osób.

Nagrody, którymi były m.in. bony do sklepów EMPiK, akcesoria elektroniczne, zestawy plastyczne i artykuły piśmiennicze renomowanej firmy, trafią do laureatów pocztą. O wynikach konkursu laureaci, choć nieobecni na miejscu, mogli się dowiedzieć w chwili ogłoszenia, ponieważ cała uroczystość w Małochwieju Dużym była transmitowana do zainteresowanych szkół im. Juliusza Słowackiego w całym kraju przez internet.

Dopełnieniem konkursowych emocji był wykład „Juliusz Słowacki w Grecji. Na podstawie poematu: Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”, który wygłosiła Elżbieta Panojata-Nawrocka oraz część artystyczna pod hasłem „Urodziny Słowackiego”, przygotowana przez uczniów z Małochwieja Dużego pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Teresy Berbeć.

Wśród gości obchodów byli: członek senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu prof. Józef Zając, wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Krasnostawskiego Aleksandra Stachula, Janusz Korneluk z chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także dyrektorzy placówek oświatowych gminy Krasnystaw i miasta Krasnystaw oraz przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych.

Organizację patronackiego święta wsparli: Gmina Krasnystaw, Powiat Krasnostawski, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Sklep wielobranżowy „AGAT” w Krasnymstawie, Kancelaria Brokerska „Primo”, Krajowa Grupa Spożywcza oraz firmy „EMKA” z Żyrardowa i „Windbud” z Inowrocławia.

Główne obchody jubileuszu są planowane na wrzesień, gdy w Szkole Podstawowej w Małochwieju Dużym, której historia sięga czasów Powstania Styczniowego, odbędzie się 160. inauguracja roku szkolnego.

Foto: Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Data opublikowania: 13:29, 9 kwietnia 2024

Kategorie: AktualnościWiadomości