Starosta Krasnostawski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych ul. Borowa 6. 22-300 Krasnystaw działającego w imieniu Zarządu Powiatu w Krasnymstawie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3134L Siennica Nadolna -Siennica Królewska Mała od km 0+000,00 do km 5+534,.

Linki

Data opublikowania: 12:54, 9 kwietnia 2024

Kategorie: Aktualności