Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu, w którego skład wchodzą: Miasto Krasnystaw, Miasto i Gmina Izbica, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Siennica Różana, Gmina Krasnystaw oraz Powiat Krasnostawski informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

czytaj więcej

Data opublikowania: 10:03, 18 marca 2024

Kategorie: Aktualności