Kierownictwo Pokój Piętro Telefon Wew.
Wójt Gminy Krasnystaw
Wojciech Kowalczyk
 106  I (82) 576 37 53    
Zastępca Wójta 
Andrzej Bąk
 104  I (82) 576 37 53    
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Golec
 116  I (82) 576 37 53  116
Sekretarz Gminy
Krzysztof Gałan
 113  I (82) 576 37 53  113
Skarbnik Gminy
Małgorzata Kościuk
 111  I (82) 576 25 63  
          
 Urząd Stanu Cywilnego  Pokój  Piętro  Telefon  Wew.
Kierownik USC
Renata Gałan
usc@krasnystaw.ug.gov.pl
 1  Parter (82) 576 37 53  001
Zastępca Kierownika
Tomasz Szymański
1 Parter (82) 576 37 53  001
Telefon Dyżurny  1 Parter 784 615 691  001
          
 Referat Organizacyjny  Pokój  Piętro Telefon  Wew.
Sekretariat
Olga Kister /
Małgorzata Chmielewska
 105  I (82) 576 37 53
(82) 576 24 35
(82) 576 14 32
fax
(82) 576 30 46
 105
Kierownik
Iwona Solan
 102  I  102
Biuro Rady Gminy
Anna Spodniewska / Sylwia Panas
 115  I  115
Kadry, płace, ubezpieczenia 
Agnieszka Czerwińska
 103  I  103
Informatycy 
Jacek Kwiecień, Marcin Sadowski
 202  II  202
          
Radca Prawny  Pokój  Piętro  Telefon  Wew.
Grażyna Krzyżanowska
Justyna Ćwirta – Jelonek
 114  I (82) 576 14 32  114
          
Referat Finansowy  Pokój  Piętro  Telefon  Wew.
Skarbnik Gminy
Małgorzata Kościuk
 111  I (82) 576 25 63  111
Zastępca Skarbnika
Elżbieta Balwisz
110 I   117
Księgowość
Dorota Pawłowska
Małgorzata Poniewozik
 110  I (82) 576 14 32  110
Kierownik
Joanna Lubaś
 112  I  112
Podatki – Wymiar 
Jarosław Szymański, Iwona Saran
 109  I  109
Podatki – Egzekucja 
 Anna Psiuk, Monika Barczuk
 108  I  108
          
Referat Budownictwa,
Gospodark
i Przestrzennej 
i Ochrony Środowiska
 Pokój  Piętro  Telefon  Wew.
Kierownik
Dariusz Harmas
205 II (82) 576 24 35 205
Zastępca Kierownika 
Bartłomiej Saran
206 II 206
Geodeta
Mariusz Czarniecki
207 II 207
Zagospodarowanie przestrzenne
Andrzej Bas
208 II 208
Ochrona Środowiska
Mirella Soczyńska
209 II 209
Zamówienia Publiczne
Bartłomiej Saran
Aleksandra Sokół
206 II 206
Inwestycje
Mariusz Zwolak
3  Parter 008
          
Referat Oświaty
i Obsługi Interesantów
 Pokój  Piętro  Telefon  Wew.
Kierownik
Obrona Cywilna i
Zarzadzanie Kryzysowe

Ewelina Janowczyk
 14  Parter (82) 576 37 53 014
Zastępca Kierownika
Beata Hartanowicz
101 I 101
Biuro Obsługi Interesanta
Katarzyna Patyra
 Karolina Kwaśniewska /
 4
13
 Parter 004
013
Działalność Gospodarcza
Katarzyna Patyra
13 Parter 013
Ochotnicze Straże Pożarne
Karolina Kwaśniewska /
 4  Parter 004
013
Meldunki
Renata Gałan
Tomasz Szymański
 1  Parter  001
Oświata
Beata Hartanowicz
101 I 101