Miniaturka artykułu Projekt pt.: „Nowe Leśne Krasnoludki ”

Projekt pt.: „Nowe Leśne Krasnoludki ”

Gmina Krasnystaw w partnerstwie: z Leśniowskim Stowarzyszeniem Oświatowo-  Samorządowym oraz z  „PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI” Stowarzyszeniem Oświatowym realizowała w okresie 01.08.2023-31.07.2023 r. Projekt pt.: „Nowe Leśne Krasnoludki […]

Miniaturka artykułu Urząd Gminy Krasnystaw dostępny cyfrowo

Urząd Gminy Krasnystaw dostępny cyfrowo

Gmina Krasnystaw w dniu 8 grudnia 2022 r. podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd Gminy Krasnystaw dostępny cyfrowo”, […]

Miniaturka artykułu „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę”

„Wiem kim jestem, wiem kim zostanę”

Projekt pt.: „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa […]

Miniaturka artykułu Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw

Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 415 szt. instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.    W wyniku instalacji kolektorów słonecznych budynki mieszkalne zostaną wyposażone w nowoczesne […]