Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

KI.USC – 01 Rejestracja dziecka

 KI.USC – 02 Uznanie dziecka

Podanie

Podanie

KI.USC – 03 Rejestracja aktu zagranicznego ( umiejscowienie) urodzenia, małżeństwa, zgonu)

 Podanie AU

Podanie AM 1

Podanie AM 2

Podanie AZ

KI.USC – 04 Zawarcie małżeństwa w USC – ślub cywilny 

KI.USC – 05 Zawarcie małżeństwa konkordatowego

 KI.USC – 06 Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

 Podanie

 KI.USC – 07 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

 Podanie

 KI.USC – 08 Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 Podanie

 KI.USC – 09 Rejestracja zgonu

 KI.USC – 10 Odpis aktu: urodzenie, małżeństwo, zgon

Podanie

 KI.USC – 11 Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Podanie

KI.USC -12 Zaświadczenie o stanie cywilnym

 Podanie

 KI.USC – 13 Zmiana imienia lub nazwiska osoby dorosłej / dziecka

 Podanie

Podanie- dziecko

KI. USC-14  Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

KI. USC-15  Rejestracja rozwodu orzeczonego w Unii Europejskiej           Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego i wpisanie wzmianki dodatkowej

KI. USC-16  Rejestracja orzeczenia sądu zagranicznego na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego           Wniosek o rejestrację orzeczenia sądu zagranicznego na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego (dot. orzeczeń wydanych od 1.7.2009)