Położenie Gminy Krasnystaw w obrębie ekologicznego systemu obszarów chronionych, odznaczających się urozmaiconą rzeźbą terenu, okazami rzadkiej roślinności, o bardzo dużych walorach widokowych, rekreacyjnych, turystycznych i jednocześnie zachowane w niezłym stanie środowisko naturalne sprawiają, że nie można pozostać obojętnym wobec tych walorów przyrodniczych.

Powyższe względy przyczyniły się do podejmowania przez samorząd Gminy działań służących ochronie środowiska oraz przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju. Realizacja inwestycji wpływających znacząco na poprawę życia mieszkańców odbywa się w szacunku do przyrody i rozumieniu jej praw oraz harmonijnego współistnienia. Zmieniajmy naszą rzeczywistość w ten sposób, aby dobro ogółu mieszkańców wynieść ponad problemy jednostek. Aby zrównoważony rozwój gospodarczy Gminy nie był przeszkodą w zachowaniu naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych – jako nieprzemijającego kapitału dla przyszłych pokoleń.

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, z badań próbek wody

Edycja 2024

Dofinansowano z dotacji celowej pochodzącej ze środków budżetu państwa Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + edycja 2024”

Wieczór satyryczno-kabaretowy Jerzego Kryszaka

Z wykształcenia jest aktorem i wciąż wykonuje ten zawód, ale wielu widzom kojarzy się przede wszystkim z kabaretem. Jerzy Kryszak, bo o nim mowa, w tym miesiącu wystąpi z autorskim programem kabaretowym w Krasnymstawie.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Wójt Gminy Krasnystaw, zgodnie z §3 pkt 2 Zarządzenia Nr 49/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnystaw, podaje do wiadomości, że Gmina Krasnystaw posiada do sprzedaży drewno:

Trwa nabór wniosków na Centra opiekuńczo-mieszkalne (edycja 2024)

30 milionów złotych przeznaczyło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadania z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w 2024 r. Pieniądze pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami Nr WD/0414/24/N i Nr WD/0415/24/N z dnia 28.06.2024 r. (data wpływu do tut. organu: 02.07.2024 r.) sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica, gm. Krasnystaw […]

Zwierzęta do adopcji

Jeśli potrzebujesz przyjaciela i lubisz zwierzęta – zaadoptuj bezdomne zwierzę z terenu Gminy Krasnystaw.

40 lat gminnego przedszkola

“Ale to już było… i nie wróci więcej…”. Słowa popularnej piosenki towarzyszyły obchodom 40-lecia Gminnego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej w gminie Krasnystaw. Swoje święto jubilaci obchodzili w gronie przyjaciół, sympatyków, przedstawicieli władz i jednostek samorządowych oraz byłych pracowników placówki.  Gości powitała dyrektor Joanna Ćwikła, która przypomniała jak na przestrzeni lat zmieniało się […]