Biuro Programu Czyste Powietrze

Biuro Programu Czyste Powietrze – pokój nr 14 Biuro przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 15.00 nr tel. 82 576 37 53 wew. 014

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Czyste powietrze – ulotka Na terenie Gminy Krasnystaw na dzień 30.06.2024 roku : – złożono 285 wniosków o dofinansowanie, – zawarto 208 umowy, – zrealizowano 128 […]

Informacja dla mieszkańców

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów. Odpady tworzyw sztucznych to […]

Zakaz spalenia odpadów

ZAKAZ  SPALENIA ODPADÓW –  DLA DOBRA NAS  WSZYSTKICH !!! W związku z częstą praktyką spalania odpadów w domowych piecach, przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż jest to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i środowiska metoda „zagospodarowania odpadów”.Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji do atmosfery silnie trujących substancji, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede […]