odpady 2018

Miniaturka artykułu Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2024

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2024

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasnystaw w 2024 roku Zabudowa jednorodzinna Zabudowa – wielorodzinna

Miniaturka artykułu Punkt PSZOK

Punkt PSZOK

Na terenie Gminy Krasnystaw został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do którego mieszkańcy mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów komunalnych. Czytaj […]

Miniaturka artykułu Uchwały i deklaracje

Uchwały i deklaracje

  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI(wzór) UCHWAŁA NR XLI/309/2022RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o […]

Miniaturka artykułu Uchwały dotyczące nowego systemu

Uchwały dotyczące nowego systemu

  UCHWAŁA NR XXXV/265/14 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 24 czerwca 2014 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie […]