Informator gminny stanowi zbiór wszystkich najważniejszych instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych, które zlokalizowane są na terenie Naszej Gminy. Informator jest na bieżąco aktualizowany.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektuStrategii Zintegrowanych Inwestycji TerytorialnychMiejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu Ogłoszenie / Zarządzenie  / Strategia / Formularz Informacja

Raport z przebiegu konsultacji

dotyczących projektów uchwal w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Krasnystaw oraz Statutu Osiedla Cukrowni „Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY STATUTÓW SOŁECTW GMINY KRASNYSTAW ORAZ STATUTU OSIEDLA CUKROWNI „KRASNYSTAW” W SIENNICY NADOLNEJ Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Krasnystaw oraz Statutu Osiedla Cukrowni „Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.             Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie opinii, uwag i […]

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE USTALENIA NAZWY CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA JAKO BIAŁKA POHZ I BIAŁKA PSO          Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ustalenia nazwy części miejscowości Białka jako Białka POHZ i Białka PSO             Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa […]

Sołtysi w kadencji 2019 – 2023

Sołtysi w kadencji 2019 – 2023 Lp. Miejscowość Imię i nazwisko Telefony   Białka Marek Wójtowicz 605 360 060   Bzite Anita Sokół 725 242 555   Czarnoziem Tadeusz Demczuk 82 577 24 78   Jaślików Krzysztof Golec 669 485 414   Józefów Iwona Wyrzkowska 695 351 905   Kasjan Seweryn Okólski 663 890 996   Krupe Tomasz Barczuk 605 130 […]

Wykaz kontaktów do wydziałów Urzędu Gminy

Kierownictwo Pokój Piętro Telefon Wew. Wójt Gminy KrasnystawEdyta Gajowiak – Powroźnik  106  I (82) 576 37 53     Przewodniczący Rady GminyKrzysztof Golec  116  I (82) 576 37 53  116  Sekretarz GminyKrzysztof Gałan  108  I (82) 576 37 53  108  Skarbnik GminyMałgorzata Kościuk  111  I (82) 576 25 63               […]