Klub Senior+ w Siennicy Nadolnej rozpoczął działalność 1 lutego, ale jego oficjalne otwarcie odbyło się 14 marca. Uroczystość z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych była połączona z wręczeniem wyróżnień osobom, które starają się integrować i angażować mieszkańców gminy Krasnystaw w działalność społeczną. Symbolicznego otwarcia klubu, czyli przecięcia wstęgi dokonali wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, dyrektor jego biura Anna Glijer, wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, kierownik miejscowego ośrodka pomocy społecznej Sławomir Bałabaj, przedstawiciele klubu i jego opiekunka Julia Denyseno oraz proboszcz parafii w Siennicy Nadolnej ksiądz Andrzej Kowalczyk.

Podczas uroczystości wojewoda Komorski przekazał dyplomy uznania za aktywizację społeczną dla Marii Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo” w Małochwieju Małym i Anny Domańskiej, prezes Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”.

Uroczystość uświetnił występ zespołu „Melodia”, działającego w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej.

Zgodnie z założeniami Klub Senior+, który ma swoją siedzibę w centrum kultury, liczy 15 członków w wieku co najmniej 60 lat nieaktywnych zawodowo. Jego pomysłodawcy podkreślają, że placówka jest otwarta na wszystkich seniorów, którzy chcą spędzać czas razem z rówieśnikami, a także rozwijać swoje pasje i zdobywać nowe umiejętności.

Od początku działalności w klubie odbyły się już spotkania z garncarzem i przedstawicielką Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a na stałe są organizowane zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, ruchowe i rekreacyjne. Nowa placówka jest czynna w dni robocze od 10.00 do 14.00.

Klub powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z tego samego źródła gmina stara się o dofinansowanie na funkcjonowanie placówki, ale decyzji o podziale środków jeszcze nie ma. Jeśli będzie pozytywna gmina otrzyma refundację połowy kosztów prowadzenia klubu.Data opublikowania: 09:41, 19 marca 2024

Kategorie: AktualnościWiadomości