Przedmiot zamówienia:

sprzedaż drzew „na pniu” wraz z wykonaniem ich wycinki, rosnących przy drodze gminnej gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 460 w m. Tuligłowy, obręb Małochwiej Duży o łącznej ilości 17 szt.

Data opublikowania: 12:45, 14 marca 2024

Kategorie: Aktualności