Gdzie załatwić sprawę?

Urząd Gminy Krasnystaw – pokój Nr 14 tel. 82 576 37 53 wew. 014 janowczyke@krasnystaw.ug.gov.pl   wnioski na refinansowanie poniesionych kosztów dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy; wsparcie rzeczowe mieszkańców Ukrainy; ogólne informacje dotyczące udzielanej pomocy. Urząd Gminy Krasnystaw – pokój Nr 1 (Urząd Stanu Cywilnego) tel. 82 576 37 53 wew. 001 usc@krasnystaw.ug.gov.pl   rejestracja […]

Rejestracja i nadawanie numeru PESEL

Rejestracja i nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy rozpocznie się w środę (16 marca br.), w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw przy ul. Konopnickiej 4.   Aby otrzymać numer PESEL trzeba będzie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 1 celem załatwienia sprawy. By otrzymać PESEL należy złożyć wniosek w formie papierowej, dostarczyć fotografię […]

Jak pomóc

Pomóc uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy można w prosty sposób. Wystarczy dokonać wpłaty na konto Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Krasnystaw. Nr konta do wpłat: 07 8200 0008 2001 0024 9858 0005, z dopiskiem „DLA UKRAINY”. Można również przekazać dary do Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej w godzinach od 08.00-18.00. Najbardziej potrzebne są: – żywność długoterminowa: konserwy, […]

Nieodpłatna pomoc prawna

W celu zapewnienia jak najszerszej możliwości dostępu do udzielania informacji prawnych osobom przekraczającym granicę w związku z wojną w Ukrainie, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uprzejmie informuje, że radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zapewniają nieodpłatną pomoc prawną osobom uciekającym z Ukrainy, w związku z wojną w Ukrainie, jak również […]

Miejsce pobytu uchodźców

Wszystkie osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy (po uzgodnieniu z gminą lub powiatem) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w gospodarstwach agroturystycznych proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy Krasnystaw (parter, pokój Nr 14) załączonego kwestionariusza osobowego uchodźcy. Natomiast osoby prywatne, które nie prowadzą ww. działalności, a przyjęły uchodźców w swoich […]

Legalność pobytu

    Informujemy, że do potwierdzenia legalności pobytu na terenie naszego kraju wystarczy paszport lub inny dokument potwierdzający przekroczenie granicy po wybuchu wojny tj. od 24 lutego 2022 r. Jest to podstawa do korzystania ze świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy. Nie ma zatem potrzeby zgłaszania się do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.     

Informacja

                                                             wersja językowa      /      мовна версія                

Informacja

                                                    wersja językowa      /      мовна версія